2021-2030

Falla Gran 2020-21
Qui mou els fils?
Artiste: Rafa Ibáñez
1r premi Secció Especial

 

Falla Infantil 2020-21
Contes a la valenciana
Artiste: Jose Gallego
1r premi Secció Especial

Falla Gran 2022
Alabí, alabà, tot és possible al mercat d’Al Jazirat
Artistes: Rafa Ibañez
3r premi Secció Especial

Falla Infantil 2022
Germans
Artiste: —
3r premi de Secció Especial

 

Falla Gran 2023
Estrafalaris
Artiste: David Llongo

Falla Infantil 2023
Una Alzira de tradicions
Artiste: Míriam García
Secció Especial

 

 

1941-1950 / 1951-1960 / 1961-1970 / 1971-1980
1981-1990 / 1991-2000 / 2001-10 / 2011-20

Translate »