2021-30

Falla Gran 2020-21
Qui mou els fils?
Artiste: Rafa Ibáñez
1r premi Secció Especial

Falla Infantil 2020-21
Contes a la valenciana
Artiste: Jose Gallego
1r premi Secció Especial

Falla Gran 2022
Alabí, alabà,
tot és possible al mercat d’Al Jazirat

Artistes: Rafa Ibañez
3r premi Secció Especial

Falla Infantil 2022
Germans
Artiste: José Gallego
3r premi de Secció Especial

Falla Gran 2023
Estrafalaris
Artiste: David Llongo
1r premi de Secció Especial

Falla Infantil 2023
Una Alzira de tradicions
Artista: Míriam García
4t premi de Secció Especial

Translate »